JGI įgyvendinimo projektas JUDAM

 Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

  

Projekto JUDAM  tikslas - mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas (800 jaunų žmonių) ir 50 bedarbių jaunuolių, kurie dalyvaus savanoriškoje veikloje.

Projekto vertė: 1.650.000 eurų

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 - 2021-06-30 (27 mėnesiai)

Projekto dalyvių skaičius: 850 asmenų

Projekto vykdytojas: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai:

Asmeninių / tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo:

 • Gargždų atviras jaunimo centras
 • Vilniaus arkivyskupijos CARITAS Alternatyvaus mokymosi centras jaunuoliams
 • Elektrėnų kultūros centras
 • Panevėžio atviras jaunimo centras
 • VšĮ „Gerumo rankos“

Savanoriškos veiklos organizavimo:

 • VšĮ „Socialinis veiksmas“
 • LPF Pagalbos namuose tarnyba

Projekto tinklapis: https://www.jaunimogarantijos.lt

VEIKLOS:

 • Neaktyvių jaunuolių paieška, motyvavimas, socialinių gebėjimų ugdymas;
 • Asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymas (streso / konfliktų įveikimas, socialiniai santykiai, problemų sprendimas);
 • Dalykinių kompetencijų ugdymas, reikalingų reintegruotis į švietimo / darbo rinkos sistemas  (siauros srities specialistai – teisininkas, finansų konsultantas, karjeros specialistas, psichologas, socialinis darbuotojas ar pan.);
 • Savanorystė pagal jaunimo savanoriškos tarnybos modelį.

Informacija apie projektą:

Projekto Judam veiklų koordinatorė Anastasija Olenkovič, Tel. 8 605 01626; el. p. [email protected]

 

Informacija atnaujinta: 2020 08 24

Paieška