JGI įgyvendinimo projektas "JUDAM"

Projekto „JUDAM“  tikslas - mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas (800 jaunų žmonių) ir 50 bedarbių jaunuolių, kurie dalyvaus savanoriškoje veikloje.

Projekto vertė: 1.650.000 eurų

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 - 2019-06-30 (27 mėnesiai)

Projekto dalyvių skaičius: 850 asmenų

Projekto vykdytojas: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai:

 

Asmeninių/tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo:

 • Gargždų atviras jaunimo centras
 • Vilniaus arkivyskupijos CARITAS Alternatyvaus mokymosi centras jaunuoliams
 • Elektrėnų kultūros centras
 • Skuodo atviras jaunimo centras
 • Panevėžio atviras jaunimo centras
 • VšĮ „Gerumo rankos“
 • Raseinių rajono kultūros centras
 • Joniškio Algimanto Raudonikio atviras jaunimo centras

 

Savanoriškos veiklos organizavimo:

 • VšĮ Socialinis veiksmas
 • LPF Pagalbos namuose tarnyba

 

Projekto tinklapis: https://www.jaunimogarantijos.lt

 

VEIKLOS:

 • Neaktyvių jaunuolių paieška, motyvavimas, socialinių gebėjimų ugdymas;
 • Asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymas (streso/konfliktų įveikimas, soc. santykiai, problemų sprendimas);
 • Dalykinių kompetencijų, reikalingų reintegruotis į švietimo/darbo rinkos sistemas, ugdymas (siauros srities specialistai – teisininkas, finansų konsultantas, karjeros specialistas, psichologas, socialinis darbuotojas);
 • Jaunimo savanoriška tarnyba.

 

Informacija atnaujinta: 2019 04 23

 

 

Bottom of Form

 

Paieška