Jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų savivaldybėje priėmimą

Gerosieji pavyzdžiai ir jų reglamentavimas:

Kauno miesto akademinių reikalų taryba

Tarybos tikslai:

7.1. stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės ir akademinės bendruomenės;
7.2. patarti Savivaldybei kuriant studijoms, mokslui ir akademinei bendruomenei palankią aplinką;
7.3. patarti Savivaldybės tarybai kuriant universitetinio Baltijos jūros regiono miesto įvaizdį;
7.4. padėti kurti studijoms, mokslui palankaus miesto įvaizdį.

Nuoroda į papildomą informaciją

Marijampolės regiono plėtros taryba

Į Marijampolės plėtros tarybą įtrauktas Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos ,,Apskritas stalas" pirmininkas

Nuorodą į tarybą

Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių taryba

Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių taryba turi atskirą juridinį vienetą, siekiant pritraukti didesnį finansavimą veikloms

Nuoroda į tarybą

Atnaujinta 2020-02-17

Paieška