Jaunimui palanki infrastruktūra ir paslaugos

Gerieji pavyzdžiai ir jų reglamentavimas:

Alytaus miesto savivaldybės 14–29 metų jaunimo mokymų, transporto išlaidų kompensavimo (apmokėjimo) tvarka

Tikslas - suteikti galimybę Alytaus miesto savivaldybėje gyvenančiam 14–29 metų jaunimui kelti įvairių sričių (bendrąją, asmeninę, socialinės  kompetencijos; lyderystės; viešojo kalbėjimo; jaunimo organizacijų veiklos tobulinimo; debatų ar kitų temų) kvalifikaciją, atstovauti Alytaus miesto jaunimą reprezentuojančiuose ir atstovaujamuosiuose renginiuose dalinai kompensuojant mokymų išlaidas.

Nuoroda į tvarką

Akmenės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2021 programa

Programos tikslai: 

1. plėtoti darbo su jaunimu formas, skatinti jaunimo turiningą laisvalaikį, ypač kaimo vietovėse, ir išnaudoti turimą laisvalaikio infrastruktūrą bei inventorių;
2. skatinti jaunimo saviraišką ir savanorišką veiklą;
3. užtikrinti jaunimo įgalinimo, įtraukimo į pilietinę veiklą, interesų atstovavimo galimybes, informavimą ir konsultavimą;
4. skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.

Programa aprašo pagrindinius tikslus ir uždavinius siekiant kuri jaunuoliams įvarias galimybes ir infrastruktūrą.

Nuoroda į programą

Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašas

Tikslas - turimais Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) valdymo ir finansiniais instrumentais parengti ir vykdyti paramos jaunai šeimai programą.

Nuoroda į programą

Programa "Jaunimas gali"

Tikslas - ugdyti jaunimo Lietuvos regionuose asmeninius bei socialinius gebėjimus ir skatinti jų fizinį aktyvumą.

Siūloma įvertinti galimybes prisidėti prie minėtos programos įgyvendinimo savivaldybėje.

Nuoroda į programą

Lazdijų jaunimo centras

Tikslas - teikti atviro darbo, mobilaus darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugas.

Centras dirba spalio – balandžio mėn.: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 22.00 val. penktadienį nuo 10.00 iki 24.00 val.  šeštadienį nuo 17.00 val. iki 24.00 val.

Nuorodą į centrą

Lietuvoje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų, mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje komandų sąrašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarka

Tikslas - padėti mokykloms užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.

Nuoroda į tvarką

VšĮ Karoliniškių poliklinikos Jaunimo sveikatos centras

Tikslas - teikti efektyvesnes, jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas

Nuorodą į centrą

Ukmergės žaliojo koridoriaus principu teikiamos jaunimo sveikatos paslaugos

Tikslas - teikti efektyvesnes, jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas

Nuorodą į paslaugas

Šiuo metu veikiančiių jaunimo sveikatos centrų sąrašas

Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras

Tikslas –  organizuoti ir vykdyti savanorystės skatinimo, plėtojimo, visuomenės komunikavimo ir neformaliojo ugdymo sričių projektus. Įstaiga išlaikoma Vilniaus miesto savivaldybės.

Nuoroda į centrą

Jaunimo savanoriškos tarnybos Šiaulių miesto savivaldybėje finansavimo tvarka

Tikslas - užtikrinti visumą organizuojamų ir vykdomų savanoriškų veiklų, kuriose dalyvauja savanoris, jaunimo savanorius priimanti organizacija, savanorišką veiklą organizuojanti organizacija , Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracija.

Nuoroda į aprašą

Vilniaus jaunimo informacijos centras

Tikslas - plėtoti kokybišką jaunimo informavimą ir konsultavimą. Čia jaunimas (14-29 m.) gali kreiptis ir gauti patikimus atsakymus.

Pagrindinės konsultacijų temos:
1. Mokymasis, darbas, savanorystė, praktika, laisvalaikis.
2. Socialinės, psichologinės paslaugos jaunimui, jaunų šeimų poreikiai.
3. Informacinis ir finansinis raštingumas, bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis.

Nuoroda į centrą

Atnaujinta 2020-02-18

Paieška