Paskatos jaunimui (stipendijos, būstas ir t.t.)

Gerieji pavyzdžiai ir jų reglamentavimas:

Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams skyrimas

Tikslas - skatinti gabius ir talentingus Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kuros studentus.

Nuoroda į tvarką

Skuodo verslo įmonėse įsidarbinusių iš kitur  atvykusių jaunų (iki 40 metų amžiaus) kvalifikuotų specialistų įsikūrimo išlaidų kompensavimas

Tikslas - kompensuoti Skuodo verslo įmonėse įsidarbinusių jaunų žmonių išlaidas.

Nuoroda į tvarką (10.9 punktas)

Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašas

Tikslas - nustatyti finansinės paramos skyrimo atvykstantiems dirbti trūkstamos specialybės gydytojams į Joniškio rajono  asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ) tvarką, siekiant skatinti atvykti dirbti į ASPĮ tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Joniškio rajono gyventojams.

Nuoroda į tvarką

Globalios Utenos projektas

Tikslas - integruoti išvykusius Lietuvius į savo Utenos rajono gyvenimą, suteikiant galimybę prisidėti kuriant rajono ekonominę gerovę, viešinant regiono potencialą.

Nuorodą į projektą

Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarka

Tikslas - sukurti plėtros modelį, skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone.

Nuoroda į programą

Atnaujinta 2020-02-13

Paieška