Įvairių jaunimo iniciatyvų finansavimas

Pavyzdžiai ir jų reglamentavimas:

Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa

Tikslas -  skatinti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų, jaunimo grupių, su jaunimu dirbančių organizacijų plėtrą ir veiklą (sudaryti sąlygas jaunam žmogui tapti aktyviu visuomenės nariu, ugdyti pilietiškumą ir socialinius įgūdžius, gerinti jaunimo užimtumą, saviraišką).

Nuorodą į programą

Jaunimo projektų dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas

Tikslas - finansuotii jaunimo iniciatyvų ir jaunimo programų projektus

Nuoroda į programą

Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo konkursas

Konkurso tikslai:
skatinti priemones, kuriomis siekiama didinti jaunų žmonių užimtumą Alytaus mieste;
skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
stiprinti jaunimo iniciatyvą.

Nuoroda į programą

DofE programa

Tikslas - ugdyti jaunų žmonių talentus, mokytis iš patirties įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį. DofE tarptautinių apdovanojimų programa yra išskirtinė ugdymosi programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 24 metų. Programa jiems padeda

Siūloma įvertinti galimybes prisidėti prie minėtos programos įgyvendinimo savivaldybėje.

Nuoroda į programą

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo konkursas Alytaus m. (dalyvaujamojo biudžeto principas)

Tikslas - skirti finansavimą bendruomenės iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai aplinkai gerinti, numatant tam lėšas kiekvienų metų savivaldybės biudžete.

Nuoroda į programą

Atnaujinta 2020-02-13

Paieška