Verslumo, darbo vietų kūrimo programos

Gerieji pavyzdžiai ir jų reglamentavimas:

Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programa

Programos tikslas – skatinti jaunimo užimtumą vasaros metu ir didinti jaunimo darbo patirtį.

Nuoroda į programą

Elektrėnų savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu.

Nuoroda į programą

Verslo projektų konkurso organizavimo tvarkos aprašas

Konkurso tikslas – pagal nustatytus kriterijus atrinkti geriausius verslo projektus, kuriems įgyvendinti bus skiriama savivaldybės finansinė parama

Nuorodą į programą

Lietuvos Junior Achievement programa JA Titan

Titan – tai didžiausias, 9-12 klasių moksleiviams skirtas verslo čempionatas Lietuvoje.

Čempionatą organizuoją Junior Achievement. Siūlome sudaryti galimybes savivaldybėse moksleiviams dalyvauti šioje programoje.

Nuoroda į programą

Lietuvos Junior Achievement mokinių mokomųjų bendrovių programa

Tikslas - suteikti 7-8 klasių mokiniams realią verslo patirtį mokyklos suole. Mokomųjų mokinių bendrovių programa paprastai trunka nuo trijų mėnesių iki vienerių mokslo metų. Ši programa gali būti vykdoma formaliame ugdyme – pamokų metu arba neformalaus ugdymo metu.

Nuoroda į programą

Regioninis karjeros centras Alytuje "Karjeras"

Tikslas - teikti profesinio orientavimo paslaugas (individualus konsultavimas, savanoriška veiklos pasiūlymai, savęs pažinimo veikla, verslumo skatinimo programos). 

Nuoroda į bendradarbiavimo susitarimą

Atnaujinta 2020-02-13

Paieška