Tarptautinis bendradarbiavimas

1 pav. JRD įgyvendinamas tarptautinis bendradarbiavimas ( atsisiųsti schemą ).

JRD Tarptautinio bendradarbiavimo istorija

Europos jaunimo kampanija "Visi skirtingi - visi lygus" (*.ppt)

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, VJRT veikla tarptautiniu mastu suintensyvėjo, tačiau aktyviu europinės jaunimo politikos įgyvendinimo dalyviu Taryba tapo žymiai anksčiau. Šiuo metu glaudžiai bendradarbiaujama su Vokietija, Lenkija, Norvegija, Flandrija, Latvija, Estija bei Slovėnija. Bendras darbas dažniausiai vykdomas dvišalių protokolų, kuriuose įtvirtinamos bendradarbiavimo gairės, pagrindu.

Lietuvos jaunimo politikos interesai atstovaujami Europos Komisijos Švietimo, kultūros ir sporto direktorate, Baltijos jūros regiono Jaunimo darbo grupėje. Lietuvos jaunimo politikos modelis ir patirtis šioje srityje yra aukštai vertinami: Europos Tarybos ekspertų vertinimu, Lietuvos jaunimo politikos modelis yra vienas pažangiausių visoje Europoje ir pavyzdinis Rytų ir Vidurio Europos valstybėms.

Viena svarbiausių priemonių VJRT veiklai tarptautinio bendradarbiavimo srityje organizuoti – Baltijos jūros regiono jaunimo ministrų konferencijos. Pirmasis toks renginys 1998 m. įvyko Visbyje (Švedijoje), antrasis – 2000 m. Vokietijos mieste Liubeke, o trečiąjį kartą konferencija buvo susirinkusi 2002 m. Vilniuje.

Periodiškai rengiamų konferencijų misija – būdų, tobulinti jaunimo politikos įgyvendinimo principus bei skatinti jaunimo bendradarbiavimą Baltijos regione, paieška. Konferencijų metu taip pat pateikiami konkretūs pasiūlymai valstybių įstatymų leidybos ir valdymo institucijoms.

Trečioji Baltijos jūros regiono šalių jaunimo ministrų konferencija 2002 m. įvyko Vilniuje. VJRT ją organizavo kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

Šis renginys tapo svarbiausiu iki šiol Lietuvoje vykusiu jaunimo politikos planavimo ir įgyvendinimo renginiu, kuris padėjo pagrindus dar rezultatyvesniam tarptautiniam bendradarbiavimui ir efektyvesniam VJRT teises bei funkcijas perėmusio JRD tikslų įgyvendinimui ateityje.

Tarptautinės veiklos apžvalga (*.ppt)