Gruzija

PLANUOJAMAS BENDRDARBIAVIMAS 2006-2007 METAIS TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR GRUZIJOS RESPUBLIKOS JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE

GRINDŽIAMAS VALSTYBINĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS IR GRUZIJOS RESPUBLIKOS KULTŪROS, PAMIKLOSAUGOS IR SPORTO REIKALŲ MINISTERIJOS BENDRADARBIAVIMO PROTOKOLU

Lietuvos jaunimo politika yra viena pažangiausių Europoje ir viena palankiausiai vertinamų Europos Taryboje. Todėl Lietuvai remiant Gruzijos pastangas greičiau integruotis į euroatlantines struktūras, padedant Gruzijai stiprinti administracinius gebėjimus, reikalingus sėkmingai vykdyti pertvarkas šalyje, VJRT nusprendė pasidalinti patirtimi jaunimo politikos srityje. Tuo tikslu 2005 m. lapkričio 19-25 d. pažintiniam vizitui buvo atvykusi penkių asmenų delegacija, sudaryta iš Gruzijos Kultūros, paminklosaugos ir sporto reikalų ministerijos ir Gruzijos nacionalinės jaunimo tarybos atstovų. Vizito metu buvo pristatoma Lietuvos nacionalinė bei regioninė jaunimo politika. Įvyko susitikimai LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos, vaikų ir jaunimo departamente, LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijoje, taip pat su LR Prezidento konsultantu jaunimo ir sporto klausimais, VJRT nariais, kai kurių savivaldybių merais, kitų institucijų, atsakingų už nacionalinės ir regioninės jaunimo politikos formavimą, atstovais. Vizito metu buvo lankomasi jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose Vilniuje, Kaune, Zarasuose ir Alytuje.

Gruzijos delegacijos sudėtis:

 1. Gruzijos Kultūros, paminklosaugos ir sporto reikalų ministerijos viceministras Vladimir Vardzelashvili

  1. Gruzijos Kultūros, paminklosaugos ir sporto reikalų ministerijos Jaunimo reikalų departamento pirmininko pirmasis pavaduotojas David Kasradze
  2. Gruzijos Kultūros, paminklosaugos ir sporto reikalų ministerijos Jaunimo reikalų departamento pirmininko pavaduotojas Sulkhan Sibashvili
  3. Gruzijos Kultūros, paminklosaugos ir sporto reikalų ministerijos Jaunimo reikalų departamento Tarptautinių ryšių skyriaus viršininkas Avtandil Pruidze
  4. Gruzijos nacionalinės jaunimo tarybos tarptautinių ryšių sekretorė Tamar Kekenadze
   Šalys, siekdamos tikslingo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo, dėmesį skirs:
  • Pasikeitimas patirtimi dėl integruotos jaunimo politikos nacionaliniame ir regionininiame lygmenyse įgyvendinimo priemonių;
  • Stipresnio bendradarbiavimo tarp abiejų šalių jaunų žmonių skatinimas, kad būtų geriau susipažinta su kultūriniu palikimu ir tradicinėmis vertybėmis;
  • Jaunimo informavimo sistemų tobulinimas;
  • Dvišalio bendradarbiavimo skatinimas neformalaus ugdymo, savanorystės vystymo, ir jaunimo darbo srityse vyriausybiniame ir nevyriausybiniame sektoriuose bei nacionaliniame ir regioniniame lygmenyse;
  • Partnerystės galimybių gerinimas tarp su jaunimu dirbančių asmenų;
  • Jaunimo verslumo vystymo skatinimas.
Paieška