Moldova

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS BENDRADARBIAVIMAS JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE

Lietuvai remiant Moldovos pasirengimą narystei euroatlantinėse struktūrose, išreiškiant paramą demokratinėms Moldovoje vykdomoms reformoms bei intensyvėjant Lietuvos ir Moldovos ryšiams, pradėtas valstybių bendradarbiavimas jaunimo politikos sritytje.

2006 m. kovo 23 d., Chišinau, Moldovoje, Valstybinės jaunimo reikalų tarybos sekretorius Juozas Meldžiukas ir Moldovos Respublikos Švietimo, jaunimo ir sporto reikalų ministras Victor Tvircun pasirašė Susitarimą dėl Valstybinės jaunimo reikalų tarybos ir Moldovos Respublikos Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje . Susitarimas galioja dvejus metus nuo jo pasirašymo dienos. Taip pat buvo pasirašytas Susitarimo įgyvendinimo Veiksmų planas .

Paieška