Patvirtinta darbo su jaunimu vietos lygmeniu chartija

Pagrindiniai darbo su jaunimu siekiai jau įvardinti daugelyje Europos Sąjungos ir Europos Tarybos svarbiausių jaunimo ir darbo su jaunimu politinių dokumentų. Ši Chartija remiasi jau egzistuojančiomis politinėmis nuostatomis ir išdėsto konkrečias gaires, kaip įtvirtinti ir išlaikyti darbo su jaunimu vietos lygmeniu kokybę.
Darbo su jaunimu vietos lygmeniu chartija - tai laisvai prieinama metodologinė priemonė, veikianti kaip kontrolinis sąrašas, kurį pasitelkusios suinteresuotosios šalys gali rinktis ir aptarti tolesnei darbo su jaunimu plėtrai reikalingas priemones, užtikrinti visų aspektų ar perspektyvų apžvalgą ir darbo su jaunimu vystymą. Chartiją reikėtu suvokti kaip visumą, kur atskiri punktai išdėstyti ne pirmenybės, o logine tvarka.

Su visu dokumentu galite susipažinti čia.

Paieška