Viešoji konsultacija dėl Nacionalinės plėtros programos uždavinių jaunimo politikos srityje

2020 metais baigiasi Nacionalinė jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros progrrama (toliau - NJPPP), kuria valstybės institucijos ir įstaigos kryptingai siekė spręsti svarbiausias jaunimui problemas ir klausimus. Šiuo metu rengiama Nacionalinės pažangos programa (toliau – NPP) nuo 2021 m., todėl svarbu užtikrinti, kad jaunimo politikos uždaviniai, primonės ir rodikliai būtų integruoti į minėtą strategiją. Rengiant pasiūlymus dėl NPP uždavinių, priemonių, rodiklių svarbu užtikrinti konsultacijas su socialiniais partneriais: jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, jaunimo tyrėjais, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, verslo asociacijimis ir kitais su jaunimu dirbančiais asmenimis, užtikrinant vieną kertinių jaunimo politikos principų – horizontalumą, todėl š. m. spalio 10 d. vyks viešoji konsultacija dėl NPP uždavinių jaunimo politikos srityje.

Viešosios konsultacijos tikslas: Užtikrinti jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijių, valstybinių institucijų bei kitų suinteresuotų asmenų įtraukimą į NPP rengimą, siekiant, kad  būsima programa atitiktų jaunų žmonių lūkesčius, poreikius ir prioritetus.

Uždaviniai:

  1. Parengti NPP uždavinių, priemonių, rodiklių pasiūlymų projektą;
  2. Surengti diskusiją (ne mažiau 50 dalyvių) su svarbiausių tikslinių grupių atstovais, kurioje bus aptarti programos uždaviniai, jų pagrindimas, pasiekimo rodikliai bei galimos priemonės.
  3. Parengti rezultatų ataskaitą ir paviešinti ją dalyviams ir visuomenei;
  4. Įtraukti konsultacijos rezultatus į programos rengimą rengimą;

Medžiagą diskusijai galite rasti čia.

Rezultatų naudojimas

Konsultacijos rezultatai bus panaudoti rengiant pasiūlymus NPP projektui: formuluojant uždavinius, priemones bei rodiklius, identifikuojant siekiamus ilgalaikius ir tvarius pokyčius jaunimo tarpe ir jaunimo politikoje.

KONSULTACIJOS LAIKAS – spalio 10 d., ketvirtadienis, 9.30 val.

KONSULTACIJOS VIETA – „Best Western“ viešbutis, Konstitucijos pr. 14, Vilnius.

METODAS – apskrito stalo diskusija.

REGISTRUOKITĖS į konsultaciją paspaudę čia.

Konsultacijos metu renkami asmens duomenys bus naudojami tik dalyvių skaičiui sužinoti ir valdyti.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. patarėjas Juozas Meldžiukas, tel. 8 647 90 003, el. p. [email protected]

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyr. specialistė Jurgita Juodišiūtė, tel. 8 706 68 139, el. p. [email protected]

Paieška