Dėmesio įgyvendinusiems Jaunimo savanorišką tarnybą ir teikiantiems stojimo į aukštąsias mokyklas dokumentus!

Primename, jog 0,25 stojamojo balo gali įgyti savanoriai, pateikę Jaunimo reikalų departamento patvirtintą Jaunimo savanoriškos tarnybos pažymėjimą. Pažymėjimas išduodamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programos dalyviams, po reguliarių refleksijų su mentorie(iumi). Programos dalyviai - jauni asmenys (14-29 m.), kurie užsiregistruoja savanorių duomenų bazėje, pasirašo Trišalę sutartį su akredituota priimančia organizacija ir savanorišką veiklą organizuojančia organizacija konkrečioje savivaldybėje, kiekvieną mėnesį turi individualius ar grupės susitikimus su mentoriumi(e) ir kiekvieną mėnesį pateikia tarnybos valandų apskaitos dokumentus - grafikus, kuriuose mentoriaus bei kuratoriaus parašais patvirtinta min 40 val./ mėn. nenutrūkstama veikla. 

Stojamojo balo tvirtinimo procedūra:

Savanoris turi įkelti pažymėjimą į LAMA BPO paskyrą. Pažymėjimą savanoriai gali rasti savo badgecraft.eu paskyroje. 

Pažymėjimo pavyzdys.

Įkėlus pažymėjimą, 3 darbo dienų laikotarpyje JRD specialistai patvirtina pažymėjimo tikrumą. 

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į JRD: +370 633 21906/ [email protected] 

 

DĖMESIO: 0,25 stojamojo balo suteikia tik tam tikros programos:

- 3 ir daugiau mėnesių tarptautinė savanoriška veikla pagal programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“, reglamentuojama 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013;

- 3 ir daugiau mėnesių savanorystė projekte "Atrask save" , pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“.  pažymėjimo pavyzdys.

- ne mažiau nei 6 mėn. ir 40 val./ mėn. trukmės Jaunimo savanoriška tarnyba, pagal 2018 m. birželio 22 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Jei Jūs atlikote savanorišką veiklą, tačiau ne Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, Jūsų patirtys, nuveikti darbai ir įgyti įgūdžiai šioje veikloje, neabejotinai sustiprino Jūsų asmenybę, sukūrė prasmingus ryšius ir tai neabejotinai reikšmingiau ilgalaikėje perspektyvoje. Sėkmės stojimuose! 

 

Paieška