Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško projekto „JUDAM“ Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorių (Šiaulių apskrityje), dokumentų teikimo terminas pratęsiamas iki birželio 14 d.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Departamentas) nuo 2019 m. kovo mėnesio įgyvendina Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „JUDAM“, kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, Užimtumo tarnyboje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis, 15-29 m. jaunimas (toliau – neaktyvūs NEET). Ypatingas dėmesys įgyvendinant projektą bus skiriamas mažiau galimybių turintiems neaktyviems NEET jaunuoliams, kurie atitinka šiuos kriterijus (vieną arba kelis iš nurodytų):

 1. yra iš sunkumus patiriančių šeimų,
 2. turi problemų su teisėsauga ar išėję iš įkalinimo įstaigų,
 3. auga globos įstaigose, ruošiasi iš jų išeiti arba jau yra iš jų išėję,
 4. turi priklausomybes,
 5. pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys ar kitaip žemiau ar arti santykinės skurdo ribos gyvenantys jaunuoliai,
 6. ilgalaikiai bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose,
 7. jaunos, rizikos grupei priskiriamos, šeimos
 8. imigrantai (su nuolatiniu leidimu gyventi Lietuvoje),
 9. anksti iškritę iš švietimo sistemos,
 10. motinystės/tėvystės atostogose esantys jaunuoliai, kurie atitinka anksčiau išvardintus kriterijus.

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau-JGI) Lietuvoje skelbiama Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorių atranka darbui Šiaulių apskrityje:

 • Akmenės rajono savivaldybė;
 • Joniškio rajono savivaldybė;
 • Kelmės rajono savivaldybė;
 • Pakruojo rajono savivaldybė;
 • Radviliškio rajono savivaldybė;
 • Šiaulių rajono savivaldybė;
 • Šiaulių miesto savivaldybė.

 Atsiųsk mums laišką, jeigu:

 • Nori dirbti su jaunais žmonėmis, kurie patiria įvairius sunkumus.
 • Turi aukštąjį ar jam prilygintą socialinių ir (ar) humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 • Turi bent 1 m. patirtį vykdant individualias ir grupines konsultacijas, patirtį dirbant su jaunimu dirbančioje organizacijoje ir (ar) atvirajame jaunimo centre arba atvirojoje jaunimo erdvėje.
 • Turi bent 1 m. patirtį darbe su neaktyviais NEET jaunuoliais ir (ar) sunkumus patiriančiais jaunuoliais.
 • Gerai žinai ir sugebi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 Ką reikės daryti, kokios bus funkcijos?

 Pagrindinės funkcijos:

 • Ieškoti neaktyvių NEET jaunuolių, informuoti juos apie galimybes ir nustatyti jų poreikius.
 • Kartu su jaunuoliais sudaryti individualius veiklos planus (toliau – IVP) ir vykdyti jų priežiūra.
 • Vykdyti IVP įgyvendinimo priežiūrą.
 • Tarpininkauti tarp neaktyvaus NEET jaunuolio ir darbo rinkos, švietimo sistemos, nevyriausybinių organizacijų, savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų.

Taip pat:

 • Palaikyti ryšį su neaktyviu NEET, gavusiu kokybišką pasiūlymą, esant reikalui – tarpininkauti, motyvuoti.
 • Teikti duomenis stebėsenos sistemai ir ją administruoti.
 • Užtikrinti ryšio palaikymą ir bendradarbiavimą su partneriais.
 • Rengti ir teikti ataskaitas Departamentui.
 • Vykdyti kitas Projekto veiklų koordinatoriaus pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Pareigybės aprašymą rasite čia

 Ką mes siūlome?

 • Prisidėti prie vieno iš didžiausių socialinių projektų Lietuvoje.
 • Darbo vietą atitinkamame mieste, kuriame pretentduojate užimti poziciją (Šiaulių apskrityje), projekto įgyvendinimo metu (24 mėnesiai).
 • Jaunatvišką kolektyvą.
 • Galimybes mokytis.
 • Daug patirties valstybiniame sektoriuje.

Laukiame Tavo laiško su trumpu motyvaciniu laišku ir CV iki  š. m. birželio 14. (imtinai) adresu [email protected]

Jeigu turi daugiau klausimų, kreipkis šiuo telefono numeriu – 8 683 63179

JRD informacija

Paieška