Kviečiame atvrąjį darbą su jaunimu vykdančius darbuotojus į individualias konsultacijas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) kviečia Atviruosius jaunimo centrus (AJC) ir erdves (AJE) pasinaudoti galimybe gauti specialisto, išmanančio atvirąjį, socialinį darbą ir darbą komandoje bei organizacijoje, konsultaciją.

Galimos konsultacijų temos: komandos formavimas, atviras darbas su jaunimu, laiko planavimas, darbuotojų motyvavimas, jaunuolių atsakomybės veiklose skatinimas, aktyvus grįžtamojo ryšio suteikimas, veiklos laukų gryninimas, darbas su savanoriais, darbas su neaktyviais niekur nedirbančiais, nesimokančiais, mokymosi veiklose nedalyvaujančiais jaunais žmonėmis, veiklos kokybė darbe su jaunimu, veiklos įsivertinimas, tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra ir galimybės, jaunų žmonių poreikių ir siekių atliepimas, mokymosi galimybių jauniems žmonėms kūrimas, darbas su savanoriais ir kitos jums rūpimos temos (anketoje nepamirškite nurodyti temos).

Individualioje konsultacijoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 4 AJC ar AJE darbuotojai ir / ar savanoriai, grupės – ne mažiau kaip 8, tačiau ne daugiau kaip 15 žmonių. Vienos konsultacijos trukmė nuo 4 iki 6 astronominių valandų. Konsultacijų metu bus derinami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Preliminarus konsultacijų laikas – 2019 m. RUGPJŪČIO – 2019 m. LAPKRIČIO mėnesiai.

AJC ir AJE, atrinktos dalyvauti procese, turi užtikrinti erdvę, kurioje galės vykti konsultacija, bei atitinkamą asmenų skaičių, priklausomai nuo to, į kurią konsultaciją – individualią ar grupės – pretenduojate, bei nepertraukiamą dalyvavimą be trukdžių visos konsultacijos metu.

Departamentas padengia konsultanto darbo užmokestį.

Registracija vykdoma iki RUGPJŪČIO 16 d. (imtinai). Registruotis galite paspaudę šią nuorodą.

Atkreipiame dėmesį, Departamentas planuoja organizuoti apie 10 konsultacijų. Planuojame vykdyti atranką, tad prašytume papildomą dėmesį skirti atsakant į anketoje užduodamus atviruosius klausimus.

Daugiau informacijos - kreipiantis į Departamento vyr. specialistę Gintarę Stankevičienę, el. p. [email protected], tel. 868363179

Paieška