Kviečiame jaunimo darbuotojus teikti paraiškas stipendijai 2019 metais gauti

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2V-209 (1.4) „Dėl jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarko aprašo patvirtinimo“, 2019 m. spalio 12 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo darbuotojų stipendijų konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas –  skatinti su jaunimu dirbančius asmenis teikti kokybiškas darbo su jaunimu paslaugas regionuose. Šios stipendijos skiriamos už reikšmingų, pridėtinę vertę kuriančių bei tęstinumo siekiančių darbo su jaunimu veiklų vykdymą per praėjusius metus.

Paraiškas galima teikti iki 2019 m. lapkričio 11 d. 23:59 val. el. paštu [email protected].

Konkurso nuostatus bei paraiškos formą galite rasti čia.

Reikalavimai kandidatams (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus):

  • Teisę pretenduoti gauti stipendiją turi jaunimo darbuotojai, vykdantys atvirąjį darbą su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) atvirosiose jaunimo erdvėse, ir (ar) mobilųjį darbą su jaunimu, ir (ar) darbą su jaunimu gatvėje regione bei 2018-2019 metais neturėję paslaugų teikimo sutarčių, sudarytų su Departamentu.

Pretendentas turi atitikti šias sąlygas:

  • turi ne mažiau kaip dvi rekomendacijas iš darbo su jaunimu klientų, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir pan., įrodančių, kad per praėjusius metus pretendentas sukūrė pridėtinę darbo su jaunimu vertę vietos ar regiono lygmeniu (pavyzdžiui, tarpžinybinio tinklo sukūrimas ir koordinavimas, jaunų žmonių galimybių regione plėtra, tikslinis darbas su mažiau galimybių turinčiais jaunais žmonėmis ir pan.).
  • per 2019 metus turi būti tiesiogiai dirbęs su jaunais žmonėmis ne mažiau kaip 350 astronominių valandų darbo su jaunimu kontekste;
  • per 2019 metus ne mažiau nei 5 dienas (40 astronominių valandų) dalyvavo teminiuose, metodiniuose ar kitokio pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginiuose (mokymuose, seminaruose, supervizijose ir pan.) darbo su jaunimu tema.

Bendra galima stipendijoms skirti suma – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur. Vienos stipendijos dydis - 1 000 (vienas tūkstantis) Eur. Departamentas, skelbdamas stipendijų laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą. Laukiančiųjų sąraše esantiems pretendentams stipendijos skiriamos esant papildomam finansavimui.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Valda Karnickaitė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 61927.

Paieška