Kvietimas dalyvauti UNESCO Generalinėje konferencijoje

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A1-458 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina 1.9.5. papunktį „įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus, organizuoti tarptautinius renginius, dalyvauti tarptautinėse darbo grupėse ir susitikimuose ", skelbia atranką į tarptautinį renginį UNESCO Generalinę konferenciją dalyvių atranką. 

Renginio vieta:  Prancūzija, Paryžius. 

Renginio laikas:  2019 m. lapkričio 12-27 d. (Pastaba: kviečiama dalyviams sudalyvauti bent dvi renginio dienas)

Renginio dalyviai: nuo 18 iki 29 metų amžiaus jauni žmonės.

Dalyvavimo renginyje išlaidos: visos lėšos, reikalingos dalyvavimui renginyje, bus apmokamos paties dalyvio, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prie dalyvavimo renginyje išlaidų neprisideda.

Renginio temos: Visos Generalinės konferencijos metu vyksta komisijų posėdžiai įvairiais klausimais (švietimo, mokslo, komunikacijos ir informacijos, kultūros, socialinių ir humanitarinių mokslų, daug paraštinių renginių įvairiomis temomis, kuriuose svarbus ir jaunimo atstovų dalyvavimas. Programa pridedama. (čia)

Reikalavimai:

  • Dalyvio amžius nuo 18 iki 29 metų;
  • Būti motyvuotu;
  • Domėtis ir gebėti diskutuoti seminaro tema;
  • Turėti galimybę dalintis įgytomis žiniomis ir užtikrinti informacijos sklaidą.

 

Dalyvio CV ir trumpą motyvacinį laišką anglų kalba siųskite el. paštu [email protected]  iki 2019 m. spalio17 d. imtinai. (Anketose pateikti dalyvių asmens duomenys bus naudojami tik dalyvių atrankos tikslais.)

Kontaktai informacijai: Rita Andrejeva, 8 633 46057, el.p.  [email protected]

Po paraiškų vertinimo atrankos atrinkti dalyviai bus informuojami asmeniškai.

Paieška