Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia jungtis ir dalintis iniciatyva skirta Pasaulio lietuvių metams

Turi ateities Lietuvos viziją ir lauki progos ja pasidalinti? Visada norėjai pasidalinti mintimis apie pasaulio lietuvių pilietiškumą, bet nedrįsai ar neradai tinkamos platformos? Pasaulio lietuvių metų proga Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) siekia sudėti pasaulio lietuvių jaunimo idėjas ir mintis apie Lietuvos ateities viziją ir įamžinti jas straipsnių ir esė rinkinyje.

Siūlomos temos:

1. Lietuva 2050: vizija ir svajonė
Kokią Lietuvą įsivaizduojame gyvendami už jos ribų? Kokia Lietuva galėtų būti? Kokią ją norėtume matyti? Kaip pasaulio lietuvių diaspora prisideda prie Lietuvos ateities kūrimo? Kaip galėtų prisidėti ateityje? Kaip pokyčiai pasaulyje − moksliniai pasiekimai, naujosios technologijos, klimato krizė, veikia Lietuvą? Kuo Lietuvos menas ir kultūra gali sudominti pasaulį?

2. Globalus pilietis ir valstybė
Dažnai diskutuojame apie piliečio ir valstybės santykį. Koks jis? Kaip prasmingai ir produktyviai prisidėti prie valstybės kūrimo gyvenant kitoje šalyje? Kur yra pilietiškumo ribos? Kokias naujas formas gali įgauti pasaulio lietuvių pilietiškumas? Kodėl visuomeninė veikla pasaulio lietuvių bendruomenėse yra prasminga ir svarbi?

3. Aš esu pasaulio lietuvis
Ieškome asmeninių perspektyvų, nuomonių ir išgyvenimų apie tai, ką reiškia būti jaunu pasaulio lietuviu. Kas yra pasaulio lietuvis? Kaip išreiškiame savo lietuviškumą kasdienybėje? Kaip buvimas pasaulio lietuviu keičia mus pačius, šeimas, draugus, ateities perspektyvas? Ką prarandame ir ką gauname?

Daugiau informacijos: http://bit.ly/VizijaLT
EN: http://bit.ly/VisionEN
ES: http://bit.ly/VisionES

 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunos informacija

Paieška