Patvirtintas jaunimo reikalų tyrėjų tinklo sąrašas

Informuojame, kad vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2V-150 (1.4) "Dėl Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo sąrašo patvirtinimo", buvo patvirtintas jaunimo reikalų tyrėjų tinklo sąrašas.

Jaunimo reikalų tyrėjų tinklas - nacionaliniu mastu veikianti patariamoji grupė, susidedanti iš aukštojo mokslo institucijų, privačių įstaigų atstovų, mokslininkų, tyrėjų, ekspertų, kurių tyrimų objektas yra jaunas žmogus, jaunų žmonių grupės, jų problemos, bei jaunimo politikos praktikų, jaunimo nevyriausybinių organizacijų, valdžios institucijų, atsakingų už jaunimo politikos įgyvendinimą, atstovų. 

Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo veiklos tikslas – bendradarbiauti su jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis Lietuvoje bei priimant sprendimus jaunimo politikos srityje Nacionaliniu lygmeniu, teikti faktais ir žiniomis grįstus siūlymus jaunimo politikos formuotojams.

Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo nariai ir jų atstovaujamos aukštosios mokyklos:

Eil. Nr.

Paraiškos numeris

Tyrėjo vardas, pavardė

Atstovaujamos aukštosios mokyklos/ organizacijos pavadinimas

1.       

1K-1.19-02 (5.28)

Gintarė Vaznonienė

Vytauto Didžiojo universitetas

2.       

1K-1.19-04 (5.28)

Jūratė Imbrasaitė

Vytauto Didžiojo universitetas

3.       

1K-1.19-05 (5.28)

Andrius Stasiukynas

Mykolo Romerio Universitetas

4.       

1K-1.19-06 (5.28)

Odeta Merfeldaitė

Mykolo Romerio universitetas

5.       

1K-1.19-07 (5.28)

Jolita Buzaitytė Kašalynienė

Vilniaus universitetas

6.       

1K-1.19-08 (5.28)

Justina Garbauskaitė-Jakimovska

Vilniaus universitetas / Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacija

7.       

1K-1.19-09 (5.28)

Jolita Greblikaitė

Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio akademija

8.       

1K-1.19-10 (5.28)

Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

Lietuvos socialinių tyrimų centras / Vilniaus Gedimino technikos universitetas

9.       

1K-1.19-11 (5.28)

Mantas Bileišis

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

10.   

1K-1.19-12 (5.28)

Rūta Brazienė

Lietuvos socialinių tyrimų centras, Darbo rinkos tyrimų institutas

11.   

1K-1.19-15 (5.28)

Laura Alčiauskaitė

Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Psichologijos katedra

 

Paieška