Priimamos paraiškos 2019 m. Lietuvių Fondo stipendijoms gauti

Lietuvių Fondo (LF) nariai yra įsteigę vardinius fondus, kurių dėka remiami įvairiausių sričių studentai. Šių fondų steigėjų nurodymu remiamos ir tam tikros studijų sritys pačioje Lietuvoje. Susipažinti su vardiniais fondais ir jų remiamomis sritimis galite čia. (Papildomai prašymų specialiesiems fondams pateikti nereikia). Taip pat, 2019 m. Lietuvių Fonde įsteigtas LR ambasadoriaus JAV fondas ateities lyderiams. Šis vardinis fondas suteiks galimybę dalyvauti konkurse stažuotei Lietuvoje 2020 metais laimėti.
Vadovaujantis LF gairėmis, stipendijos (iki 5,000 dol.) skiriamos tik lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems nuolatinių studijų programoje („full-time“) bei siekiantiems bakalauro, magistro ar daktaro laipsnio šia pirmumo tvarka:

  1. JAV piliečiams ir JAV gyventojams, turintiems „žaliąją kortelę“, bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų studentams.
  2. Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, studijuojantiems Lietuvos universitetuose.
  3. LR piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, besimokantiems JAV (su studento viza) ar kitų šalių universitetuose.
  4. Išimties tvarka, LR studentams, siekiantiems bakalauro laipsnio Lietuvoje. Šiems studentams stipendijos skiriamos iš LF specialios paskirties vardinių fondų, jei kandidatas atitinka šių fondų reikalavimus.

Paraiškos 2019-2020 mokslo metams bus priimamos 2019 m. rugpjūčio 1 d. – spalio 1 d.

Išsamesnę informaciją apie LF stipendijų skyrimo pirmumą, apribojimus, svarstymo ir patvirtinimo eigą, reikalingus dokumentus ir elektroninę paraišką rasite LF tinklapyje: http://www.lithuanianfoundation.org/LT/stipendiju-programa/

 

Lietuvių Fondo informacija

Paieška