Skelbiama jaunimo reikalų tyrėjų tinklo atranka!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 2V-128 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", skelbia Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo atranką (toliau – Atranka). Su Konkurso nuostatais (toliau - Nuostatai) galite susipažinti čia.

Jaunimo reikalų tyrėjų tinklas – nacionaliniu mastu veikianti patariamoji grupė, susidedanti iš aukštojo mokslo institucijų, privačių įstaigų atstovų, mokslininkų, tyrėjų, ekspertų, kurių tyrimų objektas yra jaunas žmogus, jaunų žmonių grupės, jų problemos, bei jaunimo politikos praktikų, jaunimo nevyriausybinių organizacijų, valdžios institucijų, atsakingų už jaunimo politikos įgyvendinimą, atstovų.

Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo veiklos tikslas – bendradarbiauti su jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis Lietuvoje bei priimant sprendimus jaunimo politikos srityje Nacionaliniu lygmeniu, teikti faktais ir žiniomis grįstus siūlymus jaunimo politikos formuotojams.

Kas gali tapti jaunimo reikalų tyrėjų tinklo nariu?

Pretendentas turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

  • paraiškos teikimo metu pretendentas tyrinėja jaunimo politikos sritį įvairiais aspektais, jauno žmogaus iššūkius ir jam iškylančias problemas, bei kitas sritis, kurios yra siejamos su jaunimo politika ir darančios įtaką jauno žmogaus gyvenimui bei socialinei aplinkai, bei priklauso akademinei bendruomenei, t. y., yra tam tikros aukštosios mokyklos dėstytojas, akademikas, mokslininkas arba privačios įstaigos (institucijos, organizacijos ar kt.), užsiimančios viešosios politikos tyrimais, tyrėjas, arba yra aukštosios mokyklos studentas, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį, ir atstovaujantis tam tikrą akademinę bendruomenę;
  • iki paraiškos pateikimo pretendentas turi ne mažiau kaip 3 (trejų) metų patirtį jaunimo politikos įgyvendinimo srityje arba per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškos pateikimo yra parašęs ir publikavęs ne mažiau kaip vieną straipsnį apie jaunimo politikos įgyvendinimą bei atstovaujantis tam tikros įstaigos arba organizacijos bendruomenę.

Ką daryti norint tapti Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo nariu?

Jeigu atitinkate prieš tai išvardintas sąlygas ir norite tapti Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo nariu, jums reikia atsisiųsti šią paraiškos anketą ir ją užpildžius atsiųsti elektroniniu paštu [email protected]  ne vėliau kaip iki birželio 26 d. 

Vėliau jūsų pateiktas paraiškas vertins komisija, kuri ir priims galutinį sprendimą. 

Turint klausimų, visada galite kreiptis į Departamento vyriausiąją specialistę Ritą Andrejevą, el. p. [email protected], arba telefonu 8 633 46057.

 

Paieška