Skelbiamas Jaunimo erdvei skirto pastato Palangoje projekto idėjos konkursas!

Jaunimo erdvei skirto pastato Palangoje projekto idėjos konkurso (toliau – Konkursas) tikslas – iš pateiktų projektų atrinkti geriausią Jaunimo erdvei skirto pastato koncepciją atspindinčią objekto integraciją į Palangos miestą centrinės dalies aplinką, modernios ir šiuolaikiškos architektūros tūrinį-erdvinį, planinį sprendimą, išlaikantį organišką ryšį su urbanistine aplinka ir gamtinių elementų visuma, kurios pagrindu bus rengiamas techninis projektas. Jaunimo erdvei skirto pastato Palangoje projekto idėjos konkursą skelbia ir organizuoja Palangos miesto savivaldybės administracija.

Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys, privatieji juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupė, atitinkantys Konkurso dalyviams keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Dalyvių skaičius neribojamas. Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną Jaunimo erdvei skirto pastato Palangoje projekto idėją.

Jaunimo erdvei skirto pastato Palangoje projekto idėja turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 7 d. 13.00 val. šiuo adresu: Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga (priimamasis).

Perkančioji organizacija turi teisę paslaugų pirkimą tęsti neskelbiamų derybų būdu, į derybas pakviesdama projekto konkurso laimėtoją arba visus laimėtojus (pirmąsias vietas užėmusius dalyvius).

Skelbimas apie Konkursą ir Konkurso dokumentai skelbiami Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt, oficialiame savivaldybės socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje.

 

Palangos miesto savivaldybės administracija

Paieška