Skelbiamas stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 2V-66 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia Stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, konkursą (toliau – Konkursas). Su Konkurso aprašu (toliau - Aprašas) galite susipažinti čia.

Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti jaunus žmones, gyvenančius Lietuvoje, atstovauti Lietuvą užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose.

Stipendija gali būti skiriama už dalyvavimą renginyje, kuris jau įvyko (bet ne anksčiau negu 2019 m. balandžio 1 d.) arba už dalyvavimą renginyje, kuris dar įvyks.

Teikiant paraišką prašome užpildyti Aprašo 1, 2 bei 3 priedus (Aprašo 1 priedas, Aprašo 2 priedas, Aprašo 3 priedas). 

Paraiškas galima teikti iki 2019 m. balandžio 23 d. 23:59 val. el. paštu [email protected].

Reikalavimai kandidatams (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus):

  • paraiškos teikimo metu (arba dalyvavimo renginyje metu, jeigu renginio data yra ankstesnė negu paraiškos teikimo data) atitikti jauno žmogaus sąvoką, kaip tai yra apibrėžta Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme;
  • turi būti Lietuvos Respublikos pilietis, kurio faktinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje;
  • turi turėti darbo su jaunimu patirties arba priklausyti jaunimo organizacijai, arba būti jaunimo (su jaunimu dirbančios) interesus atstovaujančios organizacijos nariu (arba turėti su jaunimu dirbančios organizacijos vadovo patvirtinimą, kad pretendentas aktyviai dalyvauja jos veikloje) arba dalyvauti mokinių savivaldos veiklose, arba turėti patirties tarptautiniu lygmeniu atstovaujant Lietuvą;
  • turi turėti kvietimą iš tarptautinės organizacijos dalyvauti tarptautiniame renginyje ir jame atstovauti Lietuvą.
  • pretendentas neturi kito finansinio šaltinio, prašomoms išlaidoms apmokėti.

Bendra galima stipendijoms skirti suma – 500 (penki šimtai) Eur. Vienos stipendijos dydis - 250 (du šimtai penkiasdešimt) Eur.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Rita Andrejeva, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 633 46057.

Paieška