Skelbiami Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo konkurso formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

Eil. Nr.

Paraiškos

registracijos Nr.

Paraiškos rengėjas

Programos pavadinimas

Formaliųjų kriterijų atitikimas

(atitiko/neatitiko)

 

1.     

1K-1.4-01 (5.28)

VšĮ "Gerumo rankos"

Kartu mes galime daugiau!

Neatitiko

2.     

1K-1.4-02 (5.28)

Tolerantiško jaunimo asociacija

Kitoks, bet savas

Atitiko

3.     

1K-1.4-03 (5.28)

AIESEC Lietuva

Savanorių (narystės ir mainų) kompetencijų ugdymo erdvių tobulinimas ir jaunimo pritraukimas savanorystei ir mainams gerinimas

Atitiko

4.     

1K-1.4-04 (5.28)

Lietuvos moksleivių sąjunga

Lietuvos moksleivių sąjungos veiklos stiprinimas ir plėtra 2019-2020

Atitiko

5.     

1K-1.4-05 (5.28)

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

Noriu kurti Lietuvai 2020

Atitiko

6.     

1K-1.4-06 (5.28)

Lietuvos studentų sąjunga

Lietuvos studentų sąjungos ir jos narių veiklos efektyvumo didinimo programa

Neatitiko

7.     

1K-1.4-07 (5.28)

Lietuvos studentų sąjunga

Lietuvos studentų sąjungos ir jos narių veiklos efektyvumo didinimo programa

Atitiko

8.     

1K-1.4-08 (5.28)

Lietuvos skautija

Skaut(AUK)

Atitiko

9.     

1K-1.4-09 (5.28)

Lietuvos liberalus jaunimas

Už laisvę 2019-2020

Atitiko

10. 

1K-1.4-10 (5.28)

Ateitininkų federacija

Ateitis 2020

Atitiko

11. 

1K-1.4-11 (5.28)

Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA)

Žiniomis ir praktika grįstas psichologinis švietimas

Atitiko

12. 

1K-1.4-12 (5.28)

Jūrų skautija "Divytis"

Divyčio vendas

Neatitiko

13. 

1K-1.4-13 (5.28)

Jūrų skautija "Divytis"

Divyčio vendas

Atitiko

14. 

1K-1.4-14 (5.28)

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“

Misija Žingsnis

Atitiko

15. 

1K-1.4-15 (5.28)

Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA)

Darni karta

Atitiko

16. 

1K-1.4-16 (5.28)

Jaunųjų konservatorių lyga

Jaunimas, kuriantis Lietuvai

Neatitiko

17. 

1K-1.4-17 (5.28)

Jaunųjų konservatorių lyga

Jaunimas, kuriantis Lietuvai

Vyksta formaliųjų kriterijų vertinimas

18. 

1K-1.4-18 (5.28)

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“

Misija Žingsnis

Neatitiko

19. 

1K-1.4-19 (5.28)

Lietuvos sakaliukų sąjunga

Mūsų stiprybė - vienybėje!

Vyksta formaliųjų kriterijų vertinimas

JRD informacija

Paieška