Skelbiami mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2019 m. konkurso rezultatai

Vadovaujantis Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonę Nr. 1.2.6.  „konkurso būdu atrinkti ir finansuoti mobilaus darbo su jaunimu ir (ar) darbo su jaunimu gatvėje programas, siekiant užtikrinti jaunimo miestuose arba jaunimo, gyvenančio kaimiškose vietovėse, atokiose gyvenvietėse, laisvalaikio užimtumą ir socialinę aprėptį“, Departamento direktoriaus 2018 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 2V-175 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ bei atsižvelgdamas į Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso komisijos siūlymus (2019 m. sausio 14 d. posėdžio protokolas 4P-03 (5.9), 2019 m. sausio 28 d. posėdžio protokolas Nr. 4P-08 (5.9), skelbiami Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų 2019 metais konkurso rezultatai.

Su Departamento direktoriaus įsakymu galima susipažinti čia.

Paieška