Startuoja projektas „JUDAM“

Šiandien Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) dėl projekto „JUDAM“ įgyvendinimo. Šis projektas, skirtas užtikrinti paslaugas neaktyviems, niekur nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems (toliau – NEET) jaunuoliams, siekiant jų perėjimo po nedarbo, neveiklumo laikotarpio į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą.

Projekto veiklos bus vykdomos 27 mėnesius, per kuriuos bus siekiama į projekto veiklas įtraukti 850 NEET jaunuolių. Ypatingas dėmesys bus skiriamas jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų, turintiems problemų su teisėsauga, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, patiriantiems pajamų ar kitus nepriteklius, turintiems priklausomybes, gyvenantiems ar jau išėjusiems iš globos įstaigų. Su NEET jaunuoliais dirbs 10 projekto partnerių ir 22  Departamento koordinatoriai visoje Lietuvoje. Siekiant, kad projekto koordinatoriai būtų kuo labiau pasiekiami jaunuoliams - jų darbo vietos bus atviruose jaunimo centruose, atvirose jaunimo erdvėse, su jaunimu dirbančių organizacijų patalpose.

Šis projektas yra Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos 2017-2019 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ priemonė.

 

Informaciją rengė:

Žavinta Pašiulevičė
[email protected] 
Tel. 8 631 43310

Paieška