Sukurta priemonė antreprenerystės skatinimui

Europos komisija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development)  kartu parengė įrankį, skirtą skatinti antreprenerystę miestų, regionų ar valstybės lygmeniu, kuris artimiausiu metu bus prieinamas 24 skirtingomis kalbomis!

Politikos formuotojai ar interesų grupės gali atlikti trumpą apklausą, įvertinančią jų aplinką, o jos metu gauti rezultatai nukreips į jiems aktualią informaciją, įskaitant kitų miestų, regionų ar valstybių gerąją patirtį. Taip pat, pasinaudojant šia priemone, bus galima kviesti joje dalyvauti kitas interesų grupes, skatinant tarpusavio diskusiją aktualiais verslumo politikos klausimais.

Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą: https://www.betterentrepreneurship.eu/

 

Europos komisija

Paieška