Tarptautinė jaunimo diena – daugiau galimybių jaunimui

Rugpjūčio 12 dieną minima tarptautinė jaunimo diena, kuria šiemet siekiama atkreipti dėmesį į įvairias besikeičiančias mokymosi formas. Jaunam žmogui ypatingai svarbus gebėjimas mokytis, leidžiantis realizuoti save moksluose, mene, sporte, kelionėse, savanorystėje ar vienijančiose veiklos. Nesustodamas tobulėti jaunimas ne tik skatina kitus ieškoti kitokių žinių perteikimo formų, taip pat, pats kuria jas.

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus Jono Laniausko teigimu: „Mokomės ne tik mokyklos suole, daugybę žinių, patyrimų atrandame kasdienėse veiklose: bendraudami tarpusavyje, keliaudami, savanoriaudami ar drauge kurdami. Mokymasis vyksta visą gyvenimą, jei esame žingeidūs ir atviri naujoms veikloms. Valstybė savo ruoštu siekia suteikti daugiau jaunimui reikalingų neformalaus ugdymo priemonių.“

Savanorystė – galimybė jaunimui mokytis kitaip

Savanoriška veikla sudaro galimybes jaunam žmogui mokytis, pažinti naujas sritis, išsiaiškinti profesinius polinkius viską atliekant patyriminiu būdu, taip pat skirti savo laiką kitiems, tiems kas laukia pagalbos ar tiesiog dėmesio.

Pasibaigus šių metų pagrindiniam stojimui į aukštąsias mokyklas paaiškėjo, kad net 111 jaunuolių pasinaudojo savanorystės programų teikiama nauda gauti 0,25 stojamojo balo, stojant į pirmosios pakopos studijas. Tai beveik dvigubai daugiau jaunuolių, lyginant su 2018 metų duomenimis. Didžiausia dalis savanorių, net 89 jaunuoliai, dalyvavimo jaunimo savanoriškos tarnybos programoje.

Nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio šioje programoje iš viso dalyvavo 254 jaunuoliai, daugiausia – vienuoliktokai ir dvyliktokai. Sėkmingai įveikusieji 6 mėnesių trukmės savanorišką tarnybą, kai savanoriaujama po 40 valandų per mėnesį, užsitikrino galimybę gauti 0,25 stojamojo balo.

Papildomą stojamąjį balą taip pat gavo 12 projekto „Atrask save“ dalyvių, atlikusių savanorišką veiklą iki 2018 m., dar 10 jaunų žmonių papildomą balo dalį gavo už tarptautinę savanorišką veiklą – dalyvavimą „Europos solidarumo korpuso“ programos projekte užsienyje ilgiau nei 3 mėnesius.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. stojamųjų konkursinio balo sudarymo tvarka bus svarstoma šių metų pabaigoje.

 

Jaunimo savanoriška tarnyba

Šią programą sudaro intensyvi 6 mėnesių trukmės programa jaunuoliams nuo 14 iki 29 metų, kurios metu jie 40 valandų per mėnesį savanoriauja pasirinktoje organizacijoje ir reguliariai susitikinėja su paskirtu mentoriumi individualiai arba dalyvauja savanorių grupės susitikimuose – mokosi įveikti sunkumus, pažinti save, savo įgūdžius ir juos vystyti, suformuluoti tobulėjimo kryptis ir kita.

Švęsdami tarptautinę jaunimo dieną pradedame 2020 m. jaunimo savanoriškos tarnybos programos registraciją. Jaunuoliai, ketinantys nuo 2020 m. metų įsitraukti į Jaunimo sanavoriškos tarnybos programą, kviečiami registruotis iki rugsėjo 16 d. Taip pat, esant laisvų vietų, jaunuoliai bus kviečiami gruodžio mėn. Šiais metais programoje jau dalyvavimo daugiau nei 200 jaunuolių, 2020 metais planuojama 350-400 vietų savanoriams visoje Lietuvoje.

 

Kaip dalyvauti programoje?

Jaunimas nuo 14 iki 29 metų norintys dalyvauti jaunimo savanoriškoje tarnyboje turi užregistruoti jaunimo savanoriškos tarnybos duomenų bazėje iki š. m. rugsėjo 16 d. Atsižvelgiant į gautas registracijas bus sudaromi pirmumo sąrašai ir spalio mėn. pirmomis dienomis savanoriai informuojami apie galimybę atlikti jaunimo savanorišką tarnybą.

 

Vėliau savanoriai supažindinami su sau priskirtu mentoriumi ir pirmojo susitikimo metu drauge aptaria lūkesčius, motyvaciją, galimai laukiančius iššūkius, priimančios organizacijos pasirinkimus, kitus svarbius dalykus ir trišalės sutarties pasirašymą.

Jaunimo savanoriškos tarnybos programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas bei stiprinti pasitikėjimą savimi. Jaunus žmones raginame įsivardyti siekiamus tikslus ir tinkamai pasiruošti tarnybai kartu su kitais savanoriais bei mentoriais.

 

Jaunimo reikalų departamentas

Paieška