JGI įgyvendinimas

Jaunimo garantijų iniciatyva – tai 2013 m. balandį ES šalių patvritinta, kovos su jaunimo nedarbu ir neužimtumu programa, į kurią įtraukiami jauni asmenys nuo 15 iki 29 metų amžiaus. Šios programos tikslas , kad visi jaunesni nei 25 metų asmenys per keturis mėnesius nuo formaliojo ugdymo (mokyklos, aukštosios mokyklos ar kt.) baigimo ar tapimo bedarbiais gautų kokybišką darbo pasiūlymą, pasiūlymą tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką, pritaikytą prie individualių poreikių ir padėties.

Jaunimo nedarbas ir neužimtumas šiuo metu yra opi visų ES narių problema. Tai sukelia nemažai finansinių sunkumų kiekvienoje šalyje, nes jauniems ir produktyviems žmonėms yra mokomos išmokos bei į biudžetą nėra surenkami mokesčiai bei pajamos.

Jaunimo garantijų iniciatyvoje glaudžiai bendradarbiauja valdžios institucijos, verslininkai, profesinės sąjungos, užimtumo tarnybos, švietimo ir mokymo įstaigos ir pan.

Pagrindiniai šios programos uždaviniai :

  • Skatinti jaunų žmonių integraciją į darbo rinką ir / arba švietimo sistemą.
  • Didinti prieinamumą prie profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo.
  • Skatinti valstybinių įmonių, verslo atstovų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.
  • Skatinti savarankišką užimtumą ir ugdyti verslumą.
 
Informacija atnaujinta 2016 03 15