Dokumentai

ES Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo .

Įsakymo pakeitimas dėl „Jaunimo užimtumo didinimas II“projekto finansavimo sąlygų aprašas (2018 m. lapkričio 20 d.)

Įsakymas dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-414 „Jaunimo užimtumo didinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (2018 m. rugsėjo 19 d.)

 

Informacija atnaujinta 2019 05 16

Paieška