Paslaugos neaktyviems jaunuoliams

Jaunimui, kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos, nedalyvauja mokymuose ir nėra registruotas teritorinėse darbo biržose (toliau – neaktyvus NEET), JRD, bendradarbiaudamas su partneriais - jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, atviraisiais jaunimo centrais bei atvirosiomis jaunimo erdvėmis - teikia aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką. Patyrę jaunimo darbuotojai bei darbo su jaunimu specialistai, įdarbinti Projekto partneriuose visoje šalyje, jaunuoliams teikia šias paslaugas:

  • vaiko minimalios priežiūros,
  • pagalbos pažįstant save,
  • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo,
  • motyvavimo,
  • informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes,
  • įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą,
  • tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorinėmis darbo biržomis,
  • savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas.

Šios paslaugos yra suteikiamos pagal individualius kiekvieno jauno žmogaus poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas bei neformaliojo ugdymo metodus, didžiausią dėmesį skiriant individualiam darbui. Įvairus ir lankstus priemonių, metodų bei paslaugų taikymas jaunuoliui, nuolatinis veiklų rezultatų reflektavimas, individualizuotas darbas su kiekvienu jaunuoliu asmeniškai, atsižvelgiant į darbo su juo rezultatus (pokytį), padidina tikimybę, jog jaunuolis gaus kokybišką pasiūlymą mokytis, dirbti ar atlikti praktiką.

Informacija atnaujinta 2016 03 15.

Paieška