Jaunimo savanoriška tarnyba

P rojekto pavadinimas – „Jaunimo savanoriška tarnyba“

Projekto tikslas – remiantis ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos savanorių tarnybos modeliu, sukurti analogišką jaunimo savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje. 

Projekte kviečiame dalyvauti pelno nesiekiančias organizacijas iš įvairiausių sričių (meno, aplinkosaugos, sporto, socialinės srities, sveikatos apsaugos ir t.t.), kurios nori savo veiklos įgyvendinimui pasitelkti savanorystę. Projekto metu organizacijos bus apmokytos, kaip dirbti su savanoriais bei gaus palaikymą iš šioje srityje patyrusių organizacijų.

Taip pat kviečiami dalyvauti jauni žmonės nuo 16 iki 29 metų, kurie vykdys savanorišką veiklą pagal veiklos sritį ir pobūdį pasirinktoje priimančioje organizacijoje savo arba kitoje gyvenamojoje teritorijoje. Savanoris įsipareigotų savanoriauti  ne mažiau kaip 20 val. per savaitę. Numatoma, kad jaunų žmonių savanoriška veikla truktų 3 arba 6 mėnesius.  Projekto metu jauni žmonės įgis darbo rinkai reikalingų kompetencijų, socialinių kompetencijų, kels motyvaciją ir pasitikėjimą savimi.  Kiekvienas savanoris bus palydimas patyrusio žmogaus, dalyvaus seminaruose, o pabaigęs savanorišką tarnybą gaus tai liudijantį pažymėjimą.

Projekto puslapis http://www.buksavanoriu.lt/jst  

Projektą įgyvendina - Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto pradžia – 2013 m. spalio 1 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. gruodžio 30 d.

Projekto partneriai:

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA)


Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)


JSVC „Deineta“ 


VšĮ „A.C.Patria“


VšĮ „Jaunimo mainų agentūra“


VšĮ „Socialinis veiksmas“


Asociacija Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas “Arka”


VšĮ Kauno technologijos universitetas


Asociacija Radvilų bendruomenė


Asociacija “Mes šeima”


BĮ Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras


VšĮ “Laiptai į viltį”


VšĮ Joniškio turizmo verslo ir informacijos centras


VšĮ "Tėviškės namai"


"Nacionlainė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija"


Dokumentai:


Akreditavimo tvarkos aprašas

Kompetencijų įsivertinimo tvarkos aprašas

Kontaktai:

Projekto vadovas - Vydūnas Trapinskas 
Tel. (8 5) 246 0885, el. paštas  Vydunas.Trapinskas@jrd.lt  

Projekto finansininkas - Kęstutis Bagdžius 
Tel. (8 5) 249 7006, el. paštas  Kestutis.Bagdzius@jrd.lt  

Projekto viešųjų pirkimų koordinatorė - Evelina Mockutė 
Tel. (8 5) 249 7002, el. paštas  Evelina.Mockute@jrd.lt  

Projekto koordinatorė – Gintarė Sabaliauskaitė Tel. 8 683 63 295, el. paštas gintare.sabaliauskaite@jrd.lt

Paieška