Kontaktai

Jaunimo reikalų departamento darbuotojų sąrašas

Direktorius

Jonas Laniauskas

 Tel. 8 650 80798 

 el.paštas [email protected]

Bendrųjų reikalų administravimo specialistė

Julija Lekavičiūtė

 Tel. 8 634 08 299, 

 el.paštas [email protected]

Vyriausiasis patarėjas tapžinybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui

Juozas Meldžiukas

 Tel. 8 647 90003,

 el.paštas [email protected] 

Vyriausioji patarėja (mobilus darbas su jaunimu, darbas su jaunimu gatvėje, jaunimo darbuotojai) Eglė Došienė

 Tel. 8 655 88322,

 el.paštas [email protected] 

Vyresnysis patarėjas informacijos analizei (užsienio lietuvių jaunimo organizacijos, jaunimo informavimas ir konsultavimas)

Darius Grigaliūnas

 Tel. 8 633 46057,

 el.paštas [email protected]

Vyresnioji patarėja (motinystės atostogose)

Valda Karnickaitė

 

Vyriausioji specialistė viešųjų pirkimų klausimais

Janina Škoda

 el.paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė teisės klausimais

Ramunė Beniušytė

 
Vyriausioji specialistė darbui su jaunimui Gintarė Stankevičienė

 Tel. 8 683 63179,

 el.paštas [email protected]

Programų vadovė (taptautiniai fondai ir tarptautinis bendradarbiavimas)

Nika Norvila

 Tel. 8 683 63071

Vyriausioji specialistė (darbas su jaunimo reikalų koordinatoriais)

Laima Jasionytė

 Tel. 8 634 53 842,

 el.paštas [email protected]

Vyriausioji patarėja (emocinės pagalbos linijos, personalas) Tania Gurova

 Tel. 8 616 03883,

 el.paštas [email protected] 

Projektų ir programų vadovė (Jaunimo savanoriškos tarnybos administravimas) Sandra Gaučiūtė

 Tel. 8 633 21906,

el.paštas [email protected]

Jaunimo savanoriškos tarnybos koordinatorė Eglė Jakutienė

 Tel. 8 683 61927,

el. paštas [email protected]

Finansų administravimo specialistas Nerijus Žutautas el.paštas [email protected]
Projekto JUDAM vadovė

Lina Bivainienė

 Tel. 8 631 43310

 el.paštas [email protected]

 Projekto JUDAM veiklų koordinatorė

Anastasija Olenkovič

 Tel. 8 605 01626,

 el.paštas [email protected]

Projekto JUDAM metodininkė Enrika Lasinskienė

Tel. 8 640 18797 

el.paštas [email protected]

Projekto JUDAM metodininkė Justyna Žuromskaja

 Tel. 8 605 01626,

 el.paštas [email protected]

Projekto JUDAM finansai (pagal paslaugų sutartį projekte JUDAM) Rūta Butavičienė

 el.paštas [email protected]

Projekto JUDAM komanda  

Vilniaus apskritis

 • Liuda Baslykienė
 • Gintarė Adomaitytė-Čičiurkienė

Tel. 8 605 01867 El.p. [email protected]

Tel. 8 605 03661, El.p[email protected]

Kauno apskritis

 • Alvija Dabregienė
 • Gabrielė Markūnaitė
 • Vita Kalinauskienė
 • Akvilė Minčinkaitė

Tel. 8 605 01783, El.p. [email protected]

Tel. 8 605 01787, El.p.[email protected]

Tel. 8 664 55863, El. p. [email protected]

Tel 8 605 01834, El. p. [email protected]

Klaipėdos apskritis

 • Iveta Čirbaitė (Bieliauskienė) 

Tel. 8 605 01548, El. p. [email protected]

Tel. 8 605 01671, El. p. [email protected] 

 Šiaulių apskritis 

 • Jūratė Sabaitė
 • Gintarė Januševičienė

Tel. 8 670 23076, El. p. [email protected]

Tel. 8 601 45636, El. p. [email protected]

Panevėžio apskritis

 • Aurelijus Petrauskas 
 • Inga Grinskytė

Tel. 8 605 01776, El. p. [email protected]

Tel. 8 670 28420, El. p. [email protected]

 Telšių apskritis

 • Agnė Vaitkienė
 • Loreta Vaičekauskienė

Tel. 8 605 02386, El. p. [email protected]

Tel. 8 605 02396, El. p. [email protected]

Tauragės apskritis
 • Vilma Liorančienė
 • Laura Mėlinavičienė

Tel. 8 605 03598, El.p. [email protected]

Tel. 8 605 02453, El.p. [email protected]

Alytaus apskritis

 • Nida Apanavičienė
 • Jolanta Būtėnienė

Tel. 8 605 01715, El.p. [email protected]

Tel. 8 664 36719, El. p. [email protected]

Marijampolės apskritis

 • Simonas Dainauskas
 • Vaida Paukštaitė

Tel. 8 605 01759, El.p. [email protected]

Tel. 8 677 10840, El.p. [email protected]

Utenos apskritis

 • Gintautas Matulis
 • Renata Šilinskaitė 

Tel. 8 605 01596, El.p. [email protected]

Tel. 8 6 702 8371, El. p. [email protected] 

JUDAM projekto koordinatorių pareigybės aprašymas

 
Paieška