Europos Komisija pradeda konsultacijas tema "Micro-credentials for lifelong learning and employability"

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas tema „Micro-credentials for lifelong learning and empoyability“.

Konsultacijų tikslas – surinkti idėjas dėl bendro mikrokredecialų apibrėžimo, ES standartų jų kokybei ir standartams, tolimesnių veiksmų  plano instituciniame, nacionaliniame ir ES lygmenyje vystymas. Konsultacijos vyks iki liepos 13 d.

Ši bendra iniciatyva, vadovaujama Europos Inovacijos, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo komisarės Mariya Gabriel ir Darbo vietos ir socialinės teisės komisaro Nicolas Schmit, siekia remti trumpo mokymosi patirties kokybiškuma, skaidrumą ir pripažinimą, kad jis vestų į mikrokredencialus, iš esmės išplečiant mokymosi galimybes, paverčiant mokymąsi visa gyvenimą realybe visoje ES ir padidinant galimybes įsidarbinti. 

Kad būtų sumažintas atstumas tarp formalaus išsilavinimo ir greitai besikeičiančios visuomenės bei darbo rinkos, vis didesniam skaičiui žmonių Europoje reikia atnaujinti savo žinias, įgūdžius ir kompetencijas. Norint atsigauti po COVID-19 krizės ir prisitaikyti prie žaliųjų bei skaitmeninių naujovių, reikia suteikti žmonėms kvalifikacijas, kurios leistų jiems pilnai dalyvauti visuomenėje, užtikrintų asmeninį, socialinį ir profesinį įgalinimą.  Reaguojant į lankstaus, į mokinį orientuoto švietimo ir mokymų reikalingumą, Europoje sparčiai vystosi trumpi mokymosi kursai. Didėja galimas vaidmuo ir domėjimasis pažymėjimais, patvirtinančiais šios trumpos mokymosi patirties rezultatus. Tai mes vadiname “mikrokredencialais”.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą: http://bit.ly/Micro-credentials-initiative

Paieška