„Jaunų žmonių gyvenimo kokybė Baltijos šalyse“

„Jaunų žmonių gyvenimo kokybė Baltijos šalyse“

(Re)searching for quality of life of young people in Baltics

ERASMUS+ Strateginės partnerystės projektas jaunimo srityje (NR. 2017-2-LV02-KA205-001657)

Baltijos šalių jaunimo tyrėjų ekspertų grupė: kvietimas

 

Šiuo metu Latvija, Lietuva ir Estija įgyvendina ERASMUS+ programos strateginės partnerystės projektą „Jaunų žmonių gyvenimo kokybė Baltijos šalyse“ ((Re)searching for quality of life of young people in Baltics). Šio projekto rėmuose planuojama sudaryti jaunimo tyrėjų ekspertų grupę. Jaunimo tyrėjų ekspertų grupės tikslas – pateikti apžvalgą jaunimo tyrėjų (ir temų/sričių, kuriose jie dirba) jaunimo srityje Baltijos šalyse, tuo pačiu užtikrinant galimybę keistis patirtimi, abipuses konsultacijas, bendrų projektų ir iniciatyvų plėtrą. Kviečiame Jus prisijungti prie ekspertų grupės ir suteikti galimybę tiems, kas dirba su jaunimu (jaunimo darbuotojai, jaunimo politikos kūrėjai, kt.) susipažinti su Jūsų tiriamuoju darbu, taip pat esant poreikiui kreiptis konsultacijų. Žemiau rasite daugiau išsamios informacijos apie ERASMUS+ projektą ir jo veiklas, o taip pat apie tai, kokių duomenų mums reikia apie Jus, jei sutiktumėte prisijungti prie jaunimo tyrėjų ekspertų grupės. Jūsų dalyvavimas šioje iniciatyvoje labai laukiamas ir vertinamas!

 

Apie projektą

Erasmus+ strateginės partnerystės projekto „Jaunų žmonių gyvenimo kokybė Baltijos šalyse“ ((Re)searching for quality of life of young people in Baltics) tikslas yra skatinti ir palengvinti įrodymais grįstos jaunimo politikos ir darbo su jaunimu praktikos kūrimą Baltijos šalyse plėtojant jaunimo gerovės stebėsenos sistemą ir skatinant reguliariai naudotis jos rezultatais jaunimo politikoje ir darbe su jaunimu nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu. Projektą įgyvendina Latvijos vaiko gerovės tinklas (The Latvian Child Welfare Network) (Latvija), partnerystėje su „Žiburio” labdaros ir paramos fondu (Lietuva), Estijos vaiko gerovės draugija (Estonian Union for Child Welfare) (Estija), Excolo Latvia Ltd (Latvija) ir Multishop Company OÜ (Estija).

 

Šios pagrindinės trys veiklos yra numatytos projekte, siekiant projekto tikslo:

  1. Baltijos šalių jaunimo gerovės stebėsenos sistemos sukūrimas – atrinkti rodikliai ir subjektyvus jaunų žmonių savęs vertinimas, siekiant išsamiai įvertinti jaunimo gyvenimo kokybę, taip pat ir skirtumus tarp Baltijos valstybių.
  2. Internetinio išteklių centro (interneto portalo) sukūrimas, kuris skirtas duomenims, informacijai ir komunikacijai tiems, kas yra įsitraukęs į darbą su jaunimu ar jaunimo politikos kūrimą – Baltijos jaunimo darbo „Pit-Stop“.
  3. Baltijos šalių jaunimo tyrėjų ekspertų grupės sukūrimas (internetiniame išteklių centre).

 

Apie ekspertų grupę

Jaunimo tyrėjų ekspertų grupės tikslas yra pateikti jaunimo tyrėjų ir jų darbų/temų, su kuriomis jaunimo tyrėjai dirba Baltijos šalyse jaunimo srityje, apžvalgą, tuo pačiu užtikrinant pasikeitimo patirtimi galimybę, abipuses konsultacijas, bendrų projektų ir iniciatyvų plėtrą. Projekto metu bus parengta Baltijos šalių jaunimo tyrėjų ir mokslinių tyrimų institucijų bei kitų organizacijų, veikiančių jaunimo tyrimų srityje duomenų bazė (tiek akademinės įstaigos, tiek savarankiškai veikiantys tyrėjai). Visi jaunimo tyrėjai bus kviečiami dalyvauti jaunimo tyrėjų ekspertų grupėje, kuri veiks kai platforma jaunimo tyrėjams dalintis savo žiniomis ir patirtimi, įgyvendinti bendras inciatyvas. Ekspertų grupė veiks internetiniame jaunimo srities išteklių centre.

 

Jaunimo srities ekspertai ir jaunimo tyrėjai neturės jokių įsipareigojimų, susijusių su dalyvavimu projekte ar jo veiklose – ekspertų grupė yra kuriama tik kaip informacijos platforma pateikti apžvalgą, kokie tyrėjai ir ekspertai aktyviai veikia jaunimo srityje Baltijos šalyse, o taip pat suteikti informaciją tiems, kas dirba su jaunimu ir jaunimo politikos kūrėjams, į ką jie galėtų kreiptis konsultacijų, esant poreikiui. Tuo pačiu, projekto vykdytojai įsipareigoja užtikrinti, kad ekspertų grupės nariai gaus informaciją apie kuriamą jaunimo gerovės ir gyvenimo kokybės stebėsenos sistemą bei apibendrintus duomenis, o taip pat kvies jaunimo ekspertų grupės narius dalyvauti projekto veiklose (seminaruose, konferencijose – dalyvavimas ekspertams nemokamas, o kelionių išlaidos apmokamos).

 

Jei sutinkate, kad Jūsų duomenys būtų įtraukti į jaunimo tyrėjų ekspertinės grupės duomenų bazę, užpildykite žemiau prašomą informaciją; prireikus galite įrašyti ir papildomus duomenis ar informaciją. Jei tam tikros informacijos nenorite publikuoti duomenų bazėje, ją galite pašalinti iš lentelės.

 

Vardas

 

Pavardė

 

Akademinis laipsnis

 

Darbovietė

 

El. p. adresas

 

Telefono nr.

 

Specializacija, interesų sritys

 

 

Dėkojame už Jūsų susidomėjimą!

Baltic Youth Researchers Panel_Invitation_LT.docx

Daugiau informacijos kreipkitės:

Žiburio Fondas

El. p. info@ziburio-fondas.lt, kristina@ziburio-fondas.lt

Tel. +370 610 43 648

www.ziburio-fondas.lt

https://www.facebook.com/ziburiofondas/

Paieška