Ieškome JUDAM Jaunimo garantijų koordinatoriaus Klaipėdos aspkrityje!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško projekto JUDAM Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatoriaus (Klaipėdos apskrityje)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) nuo 2019 m. kovo mėnesio pradėjo įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą JUDAM, kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, Užimtumo tarnyboje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones bei atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau - JGI) skelbiama JGI koordinatoriaus atranka darbui Klaipėdos apskrityje.

 Atsiųsk mums laišką, jeigu tu:

 • Nori dirbti su jaunais žmonėmis, kurie patiria įvairių sunkumų.
 • Turi aukštąjį ar jam prilygintą socialinių ir (ar) humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 • Turi bent 1 m. patirtį vykdydamas individualias ir grupines konsultacijas, patirtį dirbdamas su jaunimu dirbančioje organizacijoje ir (ar) atvirajame jaunimo centre arba atvirojoje jaunimo erdvėje.
 • Turi bent 1 m. patirtį darbe su neaktyviais NEET jaunuoliais ir (ar) sunkumus patiriančiais jaunuoliais.
 • Gerai žinai ir sugebi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir užimtumo rėmimo įstatymais, kitais teisės aktais jaunimo reikalų srityje, teisės aktais, reglamentuojančiais ESF remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

 Ką reikės daryti, kokios bus tavo funkcijos?

 Pagrindinės funkcijos:

 • Ieškoti neaktyvių NEET jaunuolių, informuoti juos apie galimybes ir nustatyti jų poreikius.
 • Kartu su jaunuoliais sudaryti individualius veiklos planus (toliau – IVP) ir vykdyti jų įgyvevndinimo priežiūrą.
 • Tarpininkauti tarp neaktyvaus NEET jaunuolio ir darbo rinkos, švietimo sistemos, nevyriausybinių organizacijų, savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų.

Kitos funkcijos:

 • Palaikyti ryšį su neaktyviu NEET, gavusiu kokybišką pasiūlymą, esant reikalui – tarpininkauti, motyvuoti.
 • Teikti duomenis stebėsenos sistemai ir ją administruoti.
 • Užtikrinti ryšio palaikymą ir bendradarbiavimą su partneriais.
 • Rengti ir teikti ataskaitas Departamentui.
 • Vykdyti kitas Projekto veiklų koordinatoriaus pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Pareigybės aprašymą rasite čia

 Ką mes siūlome?

 • Prisidėti prie vieno iš didžiausių socialinių projektų Lietuvoje.
 • Darbo vietą atitinkamame mieste, kuriame pretenduojate užimti poziciją (Klaipėdos apskrityje) projekto įgyvendinimo metu (iki 2022 m. kovo 31 d.).
 • Jaunatvišką kolektyvą.
 • Galimybes mokytis.
 • Daug patirties valstybiniame sektoriuje.
 • Darbą pilnu etatu.

Atlyginimas

Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 6,0 iki 6,7. 
Darbo užmokestis priklausys nuo Tavo darbo patirties ir rezultatų, ir bus plačiau aptariamas ir aptariamas atrankos metu.

Laukiame Tavo laiško su trumpu motyvaciniu laišku ir CV iki š. m. birželio 30 d. imtinai adresu [email protected], tel. Nr. 860501626.

Apie atrankos eigą informuosime tik pokalbiui pasirinktus kandidatus.

Paieška