Jaunimo reikalų taryboje - siūlymai dėl jaunimo verslumo

Vasario 11 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje įvyko nacionalinės Jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyti tarybos narių parengti siūlymai dėl jaunimo verslumo situacijos Lietuvoje gerinimo.

Vienas iš pagrindinių siūlymų – Jaunimo verslumo skatinimo 2017-2022 m. veiksmų plano parengimas, kuriame būtų numatytos jaunų žmonių verslumo skatinimo priemonės net ir pasibaigus ES struktūrinės finansinės paramos periodui 2020 m.

JRT taip pat patvirtino dar 7 rekomendacijas, kurios užtikrintų jaunimo verslumo situacijos gerinimą mūsų šalyje. Buvo pabrėžta Lietuvos savivaldybių svarba, organizuojant jaunimo verslumo skatinimo konkursus bei rengiant atskiras finansavimo programas, su jaunimo verslumu susijusiems projektams finansuoti. Tokiu būdu jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms būtų lengviau susidėlioti prioritetus, kuriant ir įgyvendinant socialinio verslumo programas.

Taip pat JRT nariai siūlė sukurti jaunimo verslumo indeksą bei jo matavimo sistemą, kuri leistų išanalizuoti jaunimo verslumo situaciją Lietuvoje. Šį indeksą kurti buvo siūloma remiantis gerąja tarptautinių organizacijų tokių, kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), patirtimi.

Dar vienas sektinas JRT minėtas pavyzdys, kurį būtų galima pritaikyti Lietuvoje – Didžiosios Britanijos patirtis, kuriant bei išlaikant mokestines, teisines ir finansinės apskaitos lengvatas mažosioms bendrijoms, įkurtoms jaunų žmonių. Tai būtų patraukli priemonė, skatinanti jaunus žmones pradėti savo verslą ir kurti naujas darbo vietas.

Taip pat JRT nariai patvirtino siūlymus skatinti rizikos kapitalo fondų veiklą, kurių investicijos padėtų jauniems žmonėms pradėti bei plėtoti verslą, parengti reikalingus teisės aktus ir reglamentuoti sutelktinio finansavimo (angl. crowdfunding) veiklos sąlygas bei išskirti jaunų žmonių verslumo ugdymą kaip vieną iš prioritetinių Vidaus reikalų ministerijos temų.

Visi JRT narių patvirtinti siūlymai bus teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Posėdžio metu taip pat aptartas Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamas alkoholio vartojimo mažinimo prevencijos planas bei Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. veiklų plano projektas. Kitas Jaunimo reikalų tarybos posėdis planuojamas kovo mėnesio pradžioje.

Paieška