Pilietiškumo ugdymo pamoka „Jaunimo politika – kas tai?“

Jaunimo politikos dvidešimtmečio proga Jaunimo reikalų departamentas, palaikomas Švietimo mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro, sukūrė pilietiškumo ugdymo pamokos planą 9 - 10 klasių mokiniams tema „Jaunimo politika - kas tai?“, kuriame nurodyta teorinė informacija bei praktinė užduotis supažindins mokinius su jaunimo politika bei leis jiems sužinoti apie savo galimybes įsitraukti į visuomeninę veiklą per jaunimo organizacijas, regionines jaunimo organizacijų tarybas, savanorystę ir kt.

Kviečiame visus suinteresuotus asmenis susipažinti su pilietiškumo ugdymo pamokos planui sukurta medžiaga ir esant galimybėms bei sąlygoms naudoti ją!

Pilietiškumo pamokos planas .

Skaidruolės ir skaidruolių komentarai .

JRD informacija

Paieška