Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių, su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojams ir vadovams dėl darbo organizavimo karantino metu

Vadovaujantis LR Vyriausybės ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimais organizacijos, dirbančios su jaunimu, privalo nevykdyti atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu bei darbo su jaunimu gatvėje komandų veiklų (AJC ir AJE, mob. darbo, darbo gatvėje komandų, kurios negauna iš JRD finansavimo), taip pat turėjo atšaukti arba perkelti visus renginius. Tačiau darbas su jaunuoliais iš erdvių ir centrų patalpų persikėlė į elektroninę erdvę. Todėl pateikiame rekomendacijas kaip siūlome tą darbą organizuoti ir fiksuoti. 

Pirmiausia, norime pabrėžti, kad svarbiausia, jog su jaunais žmonėmis būtų palaikomas nuolatinis ryšys ir darbas nenutrūktų. Karantino metu jauniems žmonėms yra ypač reikalingas darbuotojų palaikymas, galimybė su jais susisiekti. Taip pat labai svarbus jaunimo užimtumas.

Kiekvienam darbuotojui rekomenduojame susikurti tam tikrą dienos ir savaitės darbo ritmą. Svarbu nusistatyti ir laikytis darbo ritmo, susitarimų su komanda bei jaunais žmonėmis. Sutarkite laiką, kada su jaunuoliais bus dirbama, pateikite jiems savo planuojamas veiklas ir planuokite kartu su jais.

 Darbuotojų, dirbančių su jaunimu nuotoliniu būdu, darbo diena turėtų susidėti iš:

  • Individualių konsultacijų, kurios gali būti skirtos jauniems žmonėms, jų tėvams ar kitiems artimiems žmonėms. Individualios konsultacijos teikiamos kaip pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas. Individualios konsultacijos gali būti vykdomos tiek internetu, tiek telefonu.
  • Grupinių užsiėmimų, kurie vyksta „online“, naudojant įvairias elektronines priemones. Svarbu, kad jaunuoliams būtų suteiktos galimybės naudotis jiems patogiomis ir prieinamomis priemonėmis. Grupiniai užsiėmimai turi būti vykdomi pagal viešai paskelbtą grafiką, kad kiekvienas jaunas žmogus tam tikru laiku galėtų prisijungti. Grupinių užsiėmimų intensyvumą nustato darbo su jaunimu komanda, tačiau rekomenduojame, kad toks darbas sudarytų ne mažiau kaip  2 val. per dieną
  • Darbo su komanda, kuris gali vykti komandos susirinkimų metu, kurie skirti aptarti jaunuolių situacijoms, darbe taikomiems metodai, planuojamoms vykdyti ir įgyvendinti veiklos ir t.t. Vertinama pagal tai, kaip taikomi metodai ir veiklos veikia ir kiek jaunuolių jose dalyvauja. Taip pat komandos galit turėti ir atvejų intervizijas ir/ar supervizijas.
  • Dienos planavimo, darbo su dokumentais.
  • Kita – tai gali būti užduotys, kurias skiria vadovas ir jas reikalinga atlikti.

Dėl lankytojų skaičiavimo: rekomenduojame fiksuoti dalyvių skaičių, kurie dalyvavo grupiniuose užsiėmimuose ir individualių konsultacijų skaičių. Galite naudoti kompiuteryje sukurtą lentelę, kurioje patys pažymėsite veikloje dalyvavusio asmens vardą, užsiėmimo tipą (individuali konsultacija, grupinės veiklos) ar kitą jums žinomą informaciją apie jį. Tikėtina, jog veiklose dalyvaus nuolatiniai centro lankytojai, todėl naujų asmenų pritraukimas dirbant nuotoliniu būdu gali sustoti. Jeigu pritrauksite naują asmenį – nepamirškite jo pažymėti prie unikalių dalyvių skaičiaus.

Svarbu! Departamento finansuojamų projektų – programų vykdytojai gali pirkti priemones (pvz. ZOOM programa ir panašiai), kurios reikalingos veiklos vykdymui elektroninėje erdvėje su jaunais žmonėmis, kreipiantis į JRD atsakingą specialistą dėl veiklų plano keitimo ar į SPPD atsakingą specialistą, dėl sąmatos keitimo.

Prašytume šią informaciją traktuoti kaip oficialų rekomendacijų pateikimo dokumentą, jei reikalinga, jį atsispausdinti ir registruoti įstaigos nustatyta tvarka. Papildomi raštai į įstaigas siunčiami nebus.

JRD informacija

Paieška