Rytų šalių lietuvių jaunimo bendruomenės susitikimas Tbilisyje

2017 m. spalio 27-29 dienomis Tbilisyje vyko antrasis Rytų šalių lietuvių jaunimo bendruomenės susitikimas, kuriame dalyvavo lietuvių jaunimo atstovai iš Gruzijos, Rusijos, Ukrainos ir Armėnijos.

Renginys vyko Lietuvos ambasadoje Gruzijoje, prie dalyvių diskusijų prisijungė ir Lietuvos ambasadorius Gruzijoje Giedrius Puodžiūnas bei Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro, vadovaujamo prof. dr. Vido Kavaliausko, studentai, taip pat lietuvių bendruomenės atstovai, lietuvių mokyklėlės mokytojai.

Pagrindinė susitikimo tema buvo lietuvių tapatybė ir jos saugojimas, kaip lietuvių tapatybė atsiskleidžia kitose šalyse, kaip lietuvius priima kitų šalių piliečiai, taip pat pilietiškumo ir savanorystės samprata Rytų šalių bendruomenėse. Pristatytos įvairios iniciatyvos bei idėjos Lietuvos šimtmečio atkūrimo tema, siekiančios telkti lietuvius, gyvenančius užsienio šalyse, įsitraukti ir švęsti lietuviškumą, vyko darbas komandose, siekiant užtikrinti lietuviškumo sklaidą Rytų kraštuose.  Taip pat aptarti lietuvių jaunimo bendruomenės Gruzijoje, Armėnijoje, Ukrainoje ir Rusijoje tikslai, aktualūs klausimai, problemos, iššūkiai, su kuriais bendruomenės susiduria savo regionuose. Dalyviai keitėsi patirtimi, dalinosi įžvalgomis.

Ambasadorius Giedrius Puodžiūnas savo pranešime pabrėžė bendruomenės svarbą kuriant ir įtakojant demokratinius procesus, pristatė kitų metų iniciatyvas bei renginius Lietuvos šimtmečio atkūrimo proga, kurie bus organizuojami Gruzijoje.

Paieška